Bengkel dan Latihan Keselamatan Kebakaran di Pusat Kesihatan UiTM

SEMINAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSH) : PENGURUSAN KESIHATAN IPTA

 

TARIKH : 27 HINGGA 28 JANUARI 2015

TEMPAT :  DEWAN SRI IMPIAN, HOTEL UiTM SHAH ALAM

 

SASARAN : STAF PUSAT KESIHATAN UiTM SHAH ALAM

STAF UNIT KESIHATAN UiTM KAMPUS NEGERI

STAF PUSAT/UNIT KESIHATAN IPTA