S3 :

SEKIRANYA SAYA BELAJAR DI UiTM KAMPUS DI NEGERI SELANGOR, BOLEHKAH SAYA MEMBUAT PEMERIKSAAN KESIHATAN SELAIN DARI DI PUSAT KESIHATAN UiTM SHAH ALAM / UNIT KESIHATAN PUNCAK ALAM?

 

J3 :

TIDAK BOLEH.