S4 :

SEKIRANYA SAYA TELAH MEMBUAT PEMERIKSAAN KESIHATAN SELAIN DARI DI PUSAT KESIHATAN UiTM SHAH ALAM / UNIT KESIHATAN PUNCAK ALAM.
BOLEHKAH SAYA MENUNTUT SEMULA BAYARAN WANG PEMERIKSAAN KESIHATAN?

 

J4 :

TIDAK BOLEH.