S5 :

SEKIRANYA SAYA TELAH MEMBUAT PEMERIKSAAN KESIHATAN SELAIN DARI DI PUSAT KESIHATAN UiTM SHAH ALAM / UNIT KESIHATAN PUNCAK ALAM.
BOLEHKAH SAYA MOHON PENGECUALIAN BAYARAN YURAN PEMERIKSAAN KESIHATAN?

 

J5 :

TIDAK BOLEH.