S8 :

SEKIRANYA SAYA TELAH MEMBUAT PEMERIKSAAN HEP B, HEP C DAN HIV SELAIN DI UiTM, BOLEHKAH KEPUTUSAN TERSEBUT DITERIMA?

 

J8 :

BOLEH DITERIMA, SEKIRANYA PEMERIKSAAN TERSEBUT DILAKUKAN DALAM TEMPOH 6 BULAN DAN PIHAK KAMI AKAN MEMBUAT UJIAN ULANGAN JIKA PERLU.