Apakah kemudahan yang terdapat di Pusat Kesihatan?

Pusat Kesihatan menyediakan kemudahan perkhidmatan kesihatan seperti rawatan perubatan, rawatan pergigian, perkhidmatan makmal dan x-ray.