Print

Sebagai seorang pelajar, bolehkah saya membuat tuntuan bil rawatan selepas saya mendapat rawatan di hospital?

Ya, sekiranya anda mendapatkan rawatan di Hospital Kerajaan, anda boleh membuat tuntutan bil rawatan dengan mengemukakan resit asal, salinan kad pelajar dan salinan buku bank di Pejabat Pentadbiran Pusat Kesihatan UiTM. Rawatan di klinik dan hospital swasta tidak ditanggung oleh UiTM