Adakah terdapat perkhidmatan pengurusan jenazah di Pusat Kesihatan?

Tidak. Pusat Kesihatan tidak menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah pelajar diuruskan oleh Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar, HEP. Manakala pengurusan jenazah staf diuruskan oleh Bahagian Saraan dan Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar di talian 03-55443047