Adakah terdapat had maksimum bil rawatan hospital untuk setiap pelajar?

Ya, had maksimum bil rawatan termasuk pembedahan ialah sebanyak RM2,500.00 per semester atau sebanyak RM15,000.00 sepanjang pengajian di UiTM