Bolehkah ambulan Pusat Kesihatan digunakan untuk memindahkan staf/ahli keluarga staf yang sakit dari hospital kerajaan ke hospital kerajaan/hospital swasta lain?

Pesakit yang dipindahkan atas nasihat doktor daripada hospital kerajaan ke hospital kerajaan lain akan dikendalikan sepenuhnya oleh staf dan ambulan hospital kerajaan berkenaan. Pemindahan pesakit daripada hospital kerajaan ke hospital swasta perlu diuruskan sendiri oleh keluarga atau oleh hospital swasta berkenaan.

Ambulan Pusat Kesihatan tidak boleh digunakan untuk urusan pemindahan pesakit dari hospital ke hospital.