Adakah rawatan memutihkan gigi dibuat di klinik ini?

Rawatan tersebut tidak disediakan di klinik ini.