Bagaimana cara untuk saya mendapat temujanji untuk prosedur pergigian seperti tampalan dan cabutan?

Sebelum mendapatkan tarikh temujanji, anda perlu menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian, tarikh temujanji  akan diberikan di Kaunter Pendaftaran Pergigian atau melalui telefon.