Mengapa di klinik pergigian UiTM nombor giliran tidak dipanggil mengikut turutan?

Nombor giliran yang diberi adalah berbeza iaitu mengikut  jenis rawatan/temujanji yang diberi.

Keutamaan diberi kepada pesakit yang telah mempunyai temujanji.