Sekiranya saya ada menyimpan ubat yang telah tamat tempoh, bolehkah saya mengembalikannya ke Kaunter Farmasi?

Farmasi Pusat Kesihatan menerima ubat-ubatan yang telah tamat tempoh. Sisa ubat tersebut akan dibuang ke dalam tong sisa klinikal untuk dilupuskan. Proses ini akan dikawal selia oleh Jabatan Alam Sekitar.