Mengapakah  Ubat-Ubat Kronik diberi sebulan sedangkan Doktor memprikripsi selama 3 bulan atau lebih?

Ianya bertujuan untuk meningkatkan komplian pesakit terhadap cara pengambilan ubat yang betul dan selamat agar manfaat ubat diperolehi sepenuhnya. Selain itu, ia juga penting bagi memastikan stok ubat sentiasa mencukupi.