Adakah perlu saya sebagai pengendali makanan mendapatkan suntikan typhoid (demam kapialu)?

Adalah wajib bagi semua pengendali makanan untuk mendapatkan suntikan typhoid 3 tahun sekali seperti yang tertera di dalamĀ AKTA MAKANAN 1983 dan AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988.