Mengapa saya perlu memaklumkan Pusat Kesihatan sekiranya ingin membuat lawatan ke luar kawasan seperti pusat rekreasi, mendaki gunung (hiking), berkhemah (camping) dan sebagainya?

Ya, anda perlu memaklumkan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) di Pusat Kesihatan  bagi mengelakkan anda dari melawati kawasan-kawasan yang berpotensi penyakit berjangkit seperti kawasan Malaria dan Kencing Tikus (leptospirosis).