Berapakah had rawatan maksimum yang ditetapkan oleh UiTM?

Rawatan kepada staf adalah mengikut kadar yang ditetapkan. Sekiranya rawatan melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan, perbezaan harga rawatan hendaklah ditanggung sendiri oleh staf/pesakit.