Adakah staf boleh membuat tuntutan bayaran balik sekiranya mendapatkan rawatan dari klinik bukan panel UiTM?

Sekiranya staf berada di luar Ibu Pejabat/di luar kawasan kediaman/kejadian kecemasan, staf dibenarkan mendapatkan rawatan perubatan di mana-mana klinik jika perlu (namun terhad kepada rawatan pesakit luar sahaja tidak termasuk rawatan di Kliniik Pakar dan Hospital Swasta) dengan melengkapkan borang tuntutan beserta resit asal rawatan