Berapa kerap pertukaran klinik panel staf boleh dibuat?

Pertukaran klinik panel hanya dibenarkan dibuat sekali dalam tempoh satu (1) tahun daripada tarikh pemilihan asal kecuali :

  1. Bagi staf yang bertukar tempat bertugas
  2. Bagi staf yang berpindah tempat kediaman
  3. Bagi klinik panel yang telah ditamatkan perkhidmatan