Bagaimanakah cara untuk staf menambah bilangan tanggungan didalam Sistem eKlinik Panel staf?

Staf perlu menyerahkan dokumen yang berkenaan kepada Bahagian Saraan dan Perkhidmatan (UiTM Shah Alam) atau Bahagian Pentadbiran (Kampus Cawangan) untuk dikemaskini didalam sistem