Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya terdapat sebarang aduan mengenai perkhidmatan daripada klinik panel?

Staf boleh mengemukakan sebarang aduan secara rasmi melalui surat atau email kepada Pengarah Pusat Kesihatan UiTM