Merujuk kepada keputusan kerajaan Malaysia mengenai COVID-19 pada 16 Mac 2020, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan mulai 18 hingga 31 Mac 2020 ke seluruh negara, Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam menangguhkan pemeriksaan kesihatan pelajar baharu kemasukan Februari 2020. Pelajar yang terlibat akan dimaklumkan tarikh baharu pemeriksaan kesihatan melalui email kelak.

Sekian, dimaklumkan.